Hoppa till huvudinnehåll

Vestum förvärvar MCR-bolagen

containers

MCR-bolagen ansluter till förvärvsintensiva Vestum

Vestum stärker sin position inom containeruthyrning och relaterade tjänster genom förvärv av MCR-bolagen med en omsättning om 124 MSEK, EBITDA om 39 MSEK och EBITA om 28 MSEK. Censor har på uppdrag av säljarna agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

 

container

Målobjekt

MCR-bolagen

M.C.R. Mobile Container Repair AB, systerbolagen Glamco Containerservice AB och Conspect AB samt fastighetsbolaget Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB ("MCR-bolagen") grundades 1983 och bedriver uthyrning och försäljning av containrar samt relaterade tjänster så som reparation, modifiering och ombyggnad. Verksamheterna bedrivs utanför porten till Skandinaviens största containerterminal, APM Terminals Gothenburg. Bolagen omsatte ungefär 125 MSEK med en EBITA om ca 30 MSEK. Vestum är en svensk förvärvsdriven noterad koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur.

contruction

Köpare

Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling