Hoppa till huvudinnehåll

Förvärv - köpa företag

dog

Vilka drivkrafter finns kopplat till ägarnas tillväxtambitioner?

I den mån ambitionen är att växa snabbare än marknaden eller komplettera och förstärka verksamheten på olika sätt kan förvärv vara ett naturligt sätt att skapa tillväxt. Med vilka förutsättningar tar man sig då an en förvärvsbaserad tillväxtstrategi? Att driva ett förvärvsarbete kan ske när tillfälle dyker upp eller genom ett systematiskt arbete med att söka förvärvsmöjligheter. Oavsett vilken väg man väljer finns goda skäl att arbeta på ett strukturerat och metodiskt sätt för att kvalitetssäkra en resurseffektiv process.

plant sunshine

En process i två faser och fem steg

Att driva ett systematiskt förvärvsarbete kräver planering, förberedelser, relevant kompetens och tid. Härtill en väl beprövad process som säkerställer ett resurseffektivt och kvalitativt arbete från start till mål. Vi har delat in vår process för ägarskifte i två faser och fem steg, alla med logisk koppling och ett tydligt värdeskapande från start till mål.