Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell rådgivning

chess

När kan finansiell rådgivning vara relevant och värdeskapande?

Censor genomför finansiell rådgivning framför allt utifrån ett ägarperspektiv. Områden kan t ex vara värdering av bolaget inför en ägarförändring, finansiell analys av bolaget inför ett planerat ägarskifte eller analys av nuläge och vilka åtgärder som leder till ökat värde på ett företag.

beach

Exempel på finansiell rådgivning vi erbjuder

  • Företagsvärderingar
  • Finansiell analys inför ett ägarskifte, vid företagsförvärv, spridning av aktier till personal eller i samband med kapitalanskaffning
  • Second opinion gällande ett bud på ert företag eller ett objektivt resonemang kring ett potentiellt förvärv
  • Hantering av s.k. Surprise offers – vad göra när ett oväntat bud läggs på företaget?