Hoppa till huvudinnehåll

Våra tjänster

building

Ägarskifte – sälja företag

Vi är specialiserade på att hjälpa entreprenörer och bolagsägare med att planera, förbereda och genomföra ägarskiften. Vi tar ett helhetsansvar för processen för att säkerställa en ny ägare till ert företag - oavsett om det är ett planerat ägarskifte med kort eller lång tidshorisont, eller genom ett så kallat "surprise offer".

women

Ägarplanering & successionsfrågor

För att skapa ett professionellt ägarskap och ett harmoniskt ägarklimat är det viktigt att säkerställa enighet och tydlighet i ägarfrågor. Det kan också vara värdefullt att vara proaktiv och i god tid fundera över en successionsplan som borgar ett lyckat ägarskifte, både för bolaget och för ägarna.

dog

Förvärv – köpa företag

Om tillväxt står på ägarnas agenda kan förvärv vara en attraktiv väg att gå. Hur skall förvärv komplettera och förstärka bolaget utifrån en vision och strategi? Vi hjälper bland annat till med planering av en förvärvsprocess, praktiska förberedelser, identifiera och kontakta intressanta bolag, driva förvärvsdialog och process fram till ett genomfört förvärv.

chess

Finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning kan vara aktuellt i en rad olika situationer kopplat till en ägarförändring. Vi har lång erfarenhet inom området och kan bland annat hjälpa till med finansiell analys, bolagsvärdering, förberedelse inför en kommande ägarförändring eller rådgivning i samband med ett så kallat surprise offer på bolaget.