Hoppa till huvudinnehåll

Sälja företag - ägarskifte

building

Sälja företag - så går det till

Att sälja företag bygger i grunden på tre perspektiv: industriellt, finansiellt och emotionellt. Den industriella dimensionen handlar om att förstå köparens förvärvsmotiv och vad som driver intresse och attraktivitet i vårt bolag. Den finansiella dimensionen handlar om att uppnå eller i bästa fall överträffa värdeförväntan samt få till en attraktiv förvärvsmodell. Sist men inte minst den emotionella dimensionen som i grunden handlar om företagskultur, förtroende och tillit för en ny ägare. 

Målet är att hitta en ny hemmahamn där bolaget under nytt ägarskap kan fortsätta utvecklas positivt och värderas på ett sätt som motiverar ägarna till att sälja. Slutligen är det även viktigt att en ny ägare som tar över ansvaret för verksamheten och organisationen upplevs både professionell och sympatisk.

people

Vi är specialiserade på försäljning av ägarledda företag

En företagsförsäljning består av en mängd frågeställningar och aktiviteter som var och en har stor betydelse för slutresultatet. För att optimera processen krävs ett strukturerat arbetssätt utifrån en etablerad modell med löpande avstämning och kvalitetssäkring.

Censor har en väl utvecklad process för ägarskifte anpassad för ägarledda företag. Vi driver transaktionsarbetet i två faser och fyra steg. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik försäljning bl. a. genom att tydliggöra bolagets historia, nuläge och position och framför allt dess framtida potential. Vidare att attrahera rätt köpare som ser styrkorna och möjligheterna i bolaget och därför betalar ett pris som motiverar ägarna till att sälja. Vi arbetar som transaktionsledare och ansvarar för att driva och kvalitetssäkra företagsförsäljningen från start till mål.

door

Utgångspunkter inför en lyckad företagsförsäljning

Inför en företagsförsäljning finns det ett antal frågor som är viktiga att tillsammans arbeta igenom som ägarkonstellation. Det handlar bl. a. om vilken ambition ägarna har inför ett ägarskifte. Ska bolaget nå en given position, storlek och lönsamhet innan man säljer företaget?

Ägarambition

  • Vad är bakgrund och drivkraft till att sälja företaget?
  • Skall hela eller delar av företaget säljas?

Timing

  • Är bolaget och ägarna redo att sälja? 
  • Hur ser klimatet för en lyckad företagsförsäljning ut? 

Köpare

  • Hur ser den ideala nya ägaren ut? 
  • Var hittar vi och hur når vi potentiella köpare till vårt bolag? 

Bolagsvärde

  • Vad är vårt bolag värt idag? 
  • Vilken är vår värdeambition?
beach

Hantering av Surprise offer

Ibland kontaktas bolagsägare av aktörer som vill diskutera ett förvärv av bolaget. Oftast kommer detta som en överraskning, därav benämningen surprise offer, och upplevs ofta smickrande av förklarliga skäl. Det är i grunden inte så stor skillnad på hur en process ser ut vid ett så kallat överraskningsbud jämfört med en strukturerad process. Man har dock kortare tid på sig att sammanställa information och bygga sitt case för att få en så hög värdering och relevant förvärvsmodell som möjligt. 

Om ägarna går vidare i en sådan process finns det en rad faktorer, så som förvärvsmodell, beräkning av rörelsekapital och nettokassa/nettoskuld och slutförhandling, som i slutändan blir viktiga frågor att hantera för att nå en optimal affär för säljarna. Vi har lång erfarenhet av just den här typen av frågor och har genom åren hjälpt många ägare att optimera sin försäljning.