Hoppa till huvudinnehåll

KvalitetsMark säljs till Vestum

construction

Vestum förvärvar specialistbolaget KvalitetsMark inom mark- och betongentreprenader

Censor har på uppdrag av säljarna agerat finansiell rådgivare och projektledare i samband med att Vestum förvärvar KvalitetsMark.

 

construction

Målobjekt

KvalitetsMark AB

KvalitetsMark utför både små och stora mark- och betongentreprenader. Bolaget erbjuder även tjänster inom grundförstärkning, sprängning, rörtryckning, rörläggning och finplanering. Affärsmodellen bygger på en flexibel organisation med låga fasta kostnader, vilket möjliggör hög tillväxttakt till begränsad risk. Kunder utgörs av väletablerade byggbolag, mindre byggbolag, privata bolag samt kommuner. Under räkenskapsåret 2021 genererade KvalitetsMark en omsättning om 168,5 MSEK med en EBITDA om 16,0 MSEK.

contruction

Köpare

Vestum (publ)

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Förvärvade bolag har bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden.