Hoppa till huvudinnehåll

Ägarplanering & successionsfrågor

women

Ägarplanering

Vilka förutsättningar ger ni som ägare varandra för att skapa ett professionellt ägarskap och ett harmoniskt ägarklimat? Att utveckla och driva ett ägarlett bolag har sina utmaningar i det att ägarna behöver samverka kring ägarfrågor på ett sätt som skapar harmoni och stabilitet i den dagliga verksamheten. Om en ägarkonstellation inte är enig i ägarfrågor, hur kan man då vara tydlig till styrelse, ledning och organisation? Och om detta är otydligt, hur kan man då enas kring vilken verksamhet man vill utveckla, vad som har hög prioritet och varför vissa frågor är av stor betydelse i ett längre perspektiv?

people

Ägaragenda®

Ägaragendan syftar till att skapa enighet och tydlighet i ägarfrågor och delas upp i tre samverkande delar:

Ägarambition beskriver ägarnas långsiktiga ambition med verksamheten, samt sitt personliga och kollektiva ägande.

Ägarplan – beskriver vilka mål som ägarna har kopplat till sin ambition, hur tidsperspektivet ser ut, samt vilka milstolpar som visar att vi är på rätt väg.

Ägardirektiv ger styrelse och VD ramverk och riktlinjer för hur ägarna önskar att verksamhetens styrs och utvecklas.

 

Successionsfrågor

När man som operativ ägare driver och utvecklar sin verksamhet har sällan en plan för ägarsuccession hög prioritet. Fokus ligger av naturliga skäl på att skapa ett väl fungerande och lönsamt bolag med stor tyngdpunkt på operativa frågor. Många bolagsägare undviker därför successionsfrågan lite för länge och fattar ibland beslut om ägarskifte med kort varsel och bristande underlag. Att ha en idé eller plan för hur ett framtida ägarskap av bolaget kan komma att se ut är värdeskapande och ger goda förutsättningar att hantera frågan på ett bra sätt för samtliga ägare och inte minst för bolaget.

subway

Olika vägar att gå

Beroende på hur ägarstrukturen ser ut idag och framtida förutsättningar så finns en rad olika möjligheter för hur en ägarförändring kan gestalta sig. Utgångspunkten är vad majoritetsägarna har för ambition, tidsperspektiv, samt det slutliga målet med en ägarförändring. Här följer några exempel:

  • Ägarskifte till ny extern ägare
  • Generationsskifte inom familjen 
  • Ägarspridning inom organisationen
  • Ägarkoncentration
  • MBO – Management buyout
  • Private placement
  • Börsnotering (IPO)

Oavsett när i tiden en ägarförändring kan bli aktuell finns ett värde i att skapa sig en uppfattning och övergripande plan kring hur man önskar säkerställa ett professionellt ägarskap och ett harmoniskt ägarklimat.

Censor har en utvecklad process för Ägarplanering och successionsfrågor som syftar till att skapa en enad ägarkrets och en tydlig målsättning som leder till ökad attraktivitet för bolaget den dagen man önskar förändra ägarbilden eller sälja verksamheten.