Hoppa till huvudinnehåll

Indutrade förvärvar Geotech

geotech

Indutrade förvärvar geoteknikbolaget Ingenjörsfirman Geotech AB och skapar genom förvärvet en stark position inom området i Norden

Förvärvet kompletterar Indutrades dotterbolag Geomek, som erbjuder lösningar, produkter och tjänster inom geotekniska undersökningar och borrad grundläggning. Censor har på uppdrag av säljarna agerat projektledare och finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

geotech

Målobjekt

Ingenjörsfirman Geotech AB

Geotech utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för geotekniska undersökningar. Erbjudandet består av specialiserade borrvagnar, geotekniska instrument och annan fältutrustning, kompletterat med eftermarknadstjänster där bolaget erbjuder reparation och underhåll, reservdelar och kalibreringstjänster. Slutkunderna för borrvagnarna är i första hand tekniska konsultföretag verksamma främst i Norden. För geotekniska instrument och fältutrustning är marknaden internationell. Geotech grundades 1970 i Göteborg, har 44 anställda, omsätter ca 100 MSEK med god lönsamhet.

industry

Köpare

Indutrade AB

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Gruppen arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Indutrades företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Koncernens värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för dess framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.