Hoppa till huvudinnehåll

Ägarskifte - nu eller senare?

guide ägarskifte

Det finns en rad orsaker till att ett ägarskifte bedöms vara rätt för såväl bolag som för ägare, exempelvis åldersstrukturen inom ägargruppen eller att ägarna bedömer att en ny ägarkonstellation har bättre förutsättningar att driva och utveckla bolaget framgent. En annan anledning skulle kunna vara att ägarna önskar göra en exit för att frigöra det monetära värdet bolaget har. Oavsett anledning är det bra att enas om med vilket tidsperspektiv man önskar förändra ägarbilden samt vilken värdeförväntan man har på ett kommande ägarskifte.

I det här avsnittet presenterar vi vilka frågor som är väsentliga att resonera om och vad man kan förbereda i den mån ett ägarskifte står på agendan.