Censor - Case studies
Till toppen av sidan knapp

Några utvalda referenser

Här presenterar vi några utvalda transaktioner där vi haft förtroendet och ansvaret att agera rådgivare och projektledare i samband med ägarskifte, förvärv eller ägardirektiv. Från familjebolag ägda i generationer till partnerägda bolag i en rad olika branscher.