Tage Lindblom | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Preato Capital förvärvar Tage Lindblom

I slutet av 1910-talet initierades ett samarbetsorgan för import av livsmedel – Svenska Importörers Förening. VD för föreningen blev herr Tage Lindblom. År 1922 upphörde föreningen och Tage Lindblom fick överta de etablerade kontakterna med exportföretag världen över vilket kom att bli grunden för AB Tage Lindblom. Bolaget etablerades den 1 juli 1922 och hade sitt kontor i centrala Stockholm på Skeppsbron 16.


Även om Tage Lindblom ändrat skepnad några gånger genom åren har bolaget och dess medarbetare genom alla år lagt stor vikt vid de historiska anorna som Tage Lindblom byggde upp i början på 20-talet. År 1962, vid 82 års ålder, sålde herr Lindblom bolaget med sina dåvarande fem anställda och ett tiotal agenturer till Sven-Erik Edberg.


Med en ny ägare vid rodret fortsatte bolaget att utvecklas och verksamheten utökades med såväl utländska som svenska agenturer. Bland de tillkommande agenturerna fanns exempelvis Monarch, Sara Lee, Ceylon te, Överstesill etc. Sara Lees produkter introducerades genom deltagande i Sankt Eriksmässans USA-paviljong där Edberg fick träffa USAs dåvarande president Lyndon Johnson. En annan anmärkningsvärd anekdot från denna tid var när varumärket Monarch skulle introduceras. Vid introduktionen hyrdes ett levande lejon in vilket transporterades ner i ägarens bil till norrköpingstudenternas vårkarneval. Väl i Norrköping placerades lejonet tillsammans med en ung dam och en jätteburk Monarch fruktcocktail på ett lastbilsflak.


Även om dagens Tage Lindblom inte vidtagit fullt så drastiska marknadskampanjer har man haft en imponerande resa under senare år – inte minst från 2008 och fram till 2016 då Talios Invest stått som ägare. Utvecklingen har drivits, och drivs, av starka makrotrender såsom exempelvis ökad urbanisering och socialt ansvarstagande. Dessa faktorer ger i sin tur upphov till att uteätandet ökar kraftigt vilket gynnar Tage Lindblom i sin roll som specialist och partner inom foodservice. Utöver en stark marknadsutveckling har bolaget systematiskt och innovativt arbetat med att skapa en attraktiv produktportfölj som ligger rätt i tiden och som underlättar för professionella användare.


När Talios Invest väl hade bestämt sig för att avyttra bolaget var man mån om att hitta rätt köpare utifrån både ett finansiellt, industriellt och emotionellt perspektiv. Till sin hjälp valde man att anlita Censor M&A som projektledare och rådgivare genom transaktionen.


”Det blev en intensiv period och från bolagets sida är jag mycket tacksam att vi valde just Censor som partner för ägarskiftet. Samarbetet med teamet på Censor fungerade utmärkt projektet igenom och avlastade oss i ledningsgruppen och präglades samtidigt av en hög grad av professionalism. Det var helt enkelt en väldigt rolig resa att göra tillsammans. Inte minst eftersom utfallet blev bra och att vi nu tillsammans med en ny ägare kan fortsätta utvecklas som en betydelsefull aktör på den svenska storhushållsmarknaden under många år framöver”

Thomas Bengtsson, VD för Tage Lindblom

Ny ägare: Preato Capital

Vill du veta mer om ägarskiftet av AB Tage Lindblom?


Se även övriga utvalda referenser