Sensor Control Nordic | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Sensor Control Nordic/Sensor ECS förvärvas av Addtech

Ägarna hade drivit upp bolaget under 20 år till att omsätta över 150 MSEK med hög lönsamhet. Nu var det dags att lämna över ägandet till en aktör som kunde ta bolaget till nästa nivå.


Sensor Control Nordic AB/Sensor ECS AB har under 20 år varit en viktig komponentleverantör till den nordiska industrin inom framförallt industriautomation. Bolaget innehar ett antal agenturer inom området och besitter en djup kunskap kring produkterna de säljer och deras kunders behov.

Bolaget har sitt huvudkontor i Upplands Väsby utanför Stockholm, och ett antal lokalkontor runt om i Norden. Företaget grundades för 20 år sedan och har sen dess haft en tydlig tillväxtkurva finansierad utan externt kapital.


”För oss var det självklart att genomföra en fullständig försäljningsprocess i syfte att kunna utvärdera olika försäljningsalternativ och finansiella upplägg

Anders Olofsson, Ägare SCN Group


Ägarna kom till ett beslut att det var dags att lämna över ägandet till en ny aktör som kunde förvalta det uppbyggda position och renommé som bolaget hade i branschen. Det var viktigt att denna nya ägare hade insikt i branschen och hade en förståelse för de olika byggstenar som var grunden till bolagets framgångar.

Efter en grundlig utvärdering av M&A rådgivare föll valet på Censor, mycket beroende på tidigare genomförda affärer inom det  aktuella segmentet.

Då Sensor agerar på en global marknad kontaktades en mängd internationella aktörer under processens gång. Intresset var mycket stort och ett stort antal indikativa bud på hög nivå inkom. Addtech blev till slut ny ägare eftersom deras affärsmodell med självständiga dotterbolag, låg grad av adderad administration samt branschkunnande passade väldigt väl in i ägarnas profil gällande önskad köpare.


Vill du veta mer om ägarskiftet av Sensor Control Nordic AB/Sensor ECS AB?


Se även övriga utvalda referenser