Qualisys | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Vätterleden Invest förvärvar Qualitys

Karl-Erik Morander, med ett förflutet som forskare på Chalmers, har under hela sin yrkesmässiga karriär drivits av att skapa innovativa och samhällsnyttiga tekniska lösningar. År 1989 påbörjade han utvecklingen av den teknik som kom att bli världsledande inom sin nisch. Tekniken benämns motion capture och möjliggör digital mätning, inspelning och lagring av rörelser.


Tillämpningsområdena för att mäta rörelser med extrem precision är givetvis många och har därför utgjort både en enorm möjlighet men också en stor utmaning när det gäller val av fokusområden. Behovet av en partner som kunde agera bollplank för fortsatt tillväxt var en av anledningarna som låg till grund för att en ägarskiftesprocess initierades.


Qualisys tekniska lösning består av egenutvecklad hård- och mjukvara som fångar rörelsemönster med hög precision. Med hjälp av de egenutvecklade höghastighetskamerorna och reflexmarkörer på mätobjektet, blir denna teknik ett analysverktyg som exempelvis höjer prestationsförmågan hos elitidrottare och motionärer, förbättrar medicinsk rehabilitering, effektiviserar industriella processer samt inte minst bidrar till att forskare når nya milstolpar.


Qualisys har alltid varit ett teknikdrivet bolag med ett djupt engagemang för att lösa kundernas mätproblem. Fredrik Müller är en mångårig medarbetare som arbetat både med teknisk utveckling och under ca 10 år som företagets VD. Han blev också delägare i bolaget. Tillsammans med Karl-Erik fortsatte man att utveckla verksamheten och förfina tekniken ytterligare. År 2012 fastslogs ett strategiskt mål om att öka tillväxten i syfte att nå 100 MSEK i omsättning.

För att nå dit insåg man behovet av att fokusera på de områden som hade störst potential till positiv avkastning och där bolaget kunde ta en position som marknadsledare. I samband med denna kommersialiseringsfas hade Karl-Erik hunnit passera 70 år och minskat sin operativa roll i bolaget. Efter någon tid övergick Fredrik från VD-rollen till att syssla med Qualisys framtidsinriktade frågor och en extern VD rekryterades.


Företaget växte snabbt med god lönsamhet och ägarna beslöt att engagera en rådgivare för sitt planerade ägarskifte. Valet föll på Censor M&A som man bedömde hade en genuin förståelse för bolaget och marknaden. När man väl aktualiserade ägarskiftesprocessen blev gensvaret från marknaden mycket positivt med intresse från hela världen – inte minst från Asien.


Valet av köpare föll emellertid i slutändan på en lokal aktör i form av Vätterledens Invest AB som med sin långsiktighet och starka historik av företagsutveckling bedömdes kunna bli den partner för vidare utveckling man eftersökt. Ägarskiftet genomfördes under 2016. I samband med transaktionen investerade också management i bolaget. Karl-Erik och Fredrik reinvesterade i Qualisys nya holdingbolag och har ett fortsatt engagemang i bolaget i minoritetsställning. Karl-Erik är engagerad på styrelsenivå och Fredrik är fortsatt anställd i Qualisys med inriktning på strategi- och framtidsinriktade frågor.


Ny ägare: Vätterleden Invest

Vill du veta mer om ägarskiftet av Qualisys?


Se även övriga utvalda referenser