NineYards | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

NineYards

NineYards startades 2004 och är idag ett av Sveriges största eventföretag med stora namnkunniga kunder runt om i världen. Verksamheten hade haft en fin utveckling under flera år och Janne Björge som grundare, huvudägare och VD hade under en tid funderat över hur man kunde accelerera tillväxttakten.

Flera vägar fanns att gå, men vilken var den rätta?


För att nå koncensus i frågan engagerade Janne Censor M&A i syfte att genomföra en workshop med fokus på en förvärvsbaserad tillväxtstrategi. Samtliga delägare som var sju till antalet, tillika styrelsen för NineYards bjöds in till Marstrands Strandhotell för en 24 timmar väl förberedd workshop med fokus på tillväxt- och förvärvsfrågor.

Detta kändes spännande säger Janne, vi hade som ägare aldrig på riktigt och i strukturerad form pratat tillväxt i allmänhet och förvärv i synnerhet – detta var ett sätt för oss ta frågan på allvar. Dessutom hade jag inlett en diskussion om ett mindre förvärv som jag upplevde kunde komplettera oss på ett bra sätt – härav kändes det angeläget att komma vidare i frågan – vad ville vi som ägare med NineYards?


Vi samlades i konferenslokalen och innan Censor startade igång själva workshopen så ställde Mats Axell och Jonas Brogårdh frågan – kan inte ni före vi kör igång beskriva er vision och strategiska destination, vi har inte riktigt sett några klara bilder kring detta? Det blev tyst i rummet, ingen av oss ägare kände sig manad att tydliggöra visionen då detta var något vi som dokument och instrument försummat säger Janne – Vi skulle ju bara bli sju personer, inte bygga nåt så stort, utan körde på magkänsla och en djupt rotad känsla av förtroende för varandras ambition. Jag kände dock att det fanns en form av vision; ”Vi skulle med alla medarbetare & respektive stå uppe på skyline i New York nyårsnatten 2016 och dricka champagne om vi nådde 200 miljoner i omsättning”.

Vi enades dock om att detta inte var en vision för NineYards, möjligtvis en konsekvens av en vision. Vi fortsatte resonemanget utifrån frågan om vi var en enig ägargrupp, vi kunde med ett leende på läpparna konstatera att i ärlighetens namn visste vi inte vad vi var eniga om.


Lång historia kort, vi körde igenom vår workshop och kunde enigt konstatera att vi som ägare varken var eniga eller redo att aktivera en förvärvsbaserad tillväxtstrategi där och då. Detta blev istället startpunkten för oss att skapa en ägarplan och ett ägardirektiv.

Censor fick uppdraget att enligt sin modell ta fram ett ägardirektiv för NineYards. Detta var på alla sätt en nyttig process för oss. Vi fick alla ta ställning till de sju ägarfrågor Censor definierat. Vi fick resonera och diskutera hur vi såg på vårt långsiktiga ägande, vart vi var på väg med NineYards och varför just åt ett visst håll? Hur vi såg på risk, vilken finansiell beredskap vi som ägare har, våra roller och ansvar i egenskap av operativa ägare o.s.v.


Resultatet av detta arbete var befriande för oss alla – saker och ting blev tydliga vilket gjorde det enklare för oss att enas om minsta gemensamma nämnare kring ägarfrågor, vår värdegrund och hur vi som operativa ägare skall förhålla oss till denna.

En annan konkret konsekvens av vårt ägardirektiv blev att vi tillsatte en ny professionell styrelse, jag själv lämnade efter en tid rollen som VD och fokuserade istället på det jag tycker är roligast och som skapar mest värde för NineYards, affärsutveckling, sälj- och marknadsfrågor.

På de hela taget så lyfte vi oss som operativa ägare och därmed också kvalitén i NineYards utifrån en rad olika perspektiv. Vi blev eniga och tydliga i vad och vart vi ville, jag är övertygad om att detta också förebyggde och undvek framtida potentiella ägarkonflikter. Idag är NineYards kanske Sveriges ledande aktör inom event och det man kallar för Brand Experience – vi drivs av en professionell styrelse och har en extern VD som fungerar utmärkt utifrån den ägarvilja och mål vi har med Nine Yards säger Janne Björge.


Fotnot:  Under sommaren 2017 genomförs en ägarväxling där Janne Björge lämnar tillbaka sina aktier till de gamla ägarna för att påbörja nästa projekt i livet. Överlämningen sker enligt fastställd värdering och utan konflikter och där Censor återigen varit en del av samtalet.


Se även övriga utvalda referenser