Malmstolen | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Scandinavian Business Seating AS förvärvar Malmstolen

Hemma i pingisrummet 1994 startades Malmstolen av pappa Dick Malm och sönerna Arne och Erik - 23 år senare är Malmstolen marknadsledande i Norden inom segmentet ergonomiska arbetsplatsstolar.


Malmstolen är ett genuint familjeföretag där far och söner gemensamt beslutade sig för att ta tillvara på en möjlighet sprungen ur ett samtal mellan Dick Malm och en kusin från Australien. Kusinen Scott presenterade en ny typ av ergonomiskt ryggstöd som vid den tidpunkten inte fanns i Norden eller Europa – detta blev startskottet där Arne Malm, precis examinerad från Handelshögskolan och Erik Malm som då var professionell musiker tillsammans med pappa Dick beslutar sig för att gemensamt starta ett bolag med fokus på ergonomiska arbetsplatsstolar. Idag erbjuder Malmstolen ett brett spektra av högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsstolar för olika behov och arbetsmiljöer. Produkterna säljs primärt i de nordiska länderna men kunderna återfinns bl.a. i Frankrike, Tyskland och England.


Genuint hantverk

Arbetet i Malmstolen har hela tiden präglas av kreativitet, kvalitet och ordning och reda. För att skapa förutsättningar för en kontrollerad tillväxt under lönsamhet krävs det att man är systematisk och fokuserar på det man beslutat sig för att utföra säger Arne Malm. Vi arbetar exempelvis med Balanced Scorecard för att hela tiden följa upp vår verksamhet utifrån de målsättningar vi definierar. Vi arbetar också efter konceptet Lean Production för att optimera vår produktion.


Familjen Malm hade en tid diskuterat hur den strategiska destinationen för Malmstolen kunde se ut – möjligheterna och potentialen är mycket stor men, frågan var om samtliga ägare hade intresse och orkade att ta tillvara på den potential en högre grad av internationalisering skulle innebära? Dick hade passerarat 80 år, Erik som under många år parallellt arbetat som professionell fotograf med fokus på natur och miljöfrågor hade en ambition och drivkraft att satsa än hårdare på detta område. Arne som är VD kände att antingen fortsätter vi vår resa tillsammans som ägare eller så försöker vi hitta en ny hemmahamn som än bättre kan ta till vara på Malmstolen och fortsätta på den inslagna vägen.


Sökte rådgivare som förstod ägarledda bolag

Man fattade beslutet att genomföra ett ägarskifte och kontaktade fyra M&A rådgivare – efter utvärdering valde man Censor M&A som fick förtroendet och uppdraget att planera och genomföra ägarskiftet av Malmstolen. För mig som läste finansiell ekonomi på Handels har det varit fantastiskt roligt att följa Censor och deras systematiska arbete med att planera, förbereda och driva processen hela vägen i mål säger Arne Malm. Det är svårt att förstå hur omfattande och till delar komplex en process av detta slag är säger Arne.
Vi hade ett stort intresse för Malmstolen vilket kändes roligt och vi såg ganska tidigt att SB Seating som är branschens stora aktör i Europa var den spelare vi upplevde som mest attraktiv. 12 månader senare var processen över – även om det fanns ett visst vemod vi överlåtelsen så känns detta helt rätt konstaterar Dick, Arne och Erik.


Ny ägare: Scandinavian Business Seating AS

Vill du veta mer om ägarskiftet av Malmstolen?


Se även övriga utvalda referenser