Jetshop | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Jetshop - förvärvsdriven tillväxt

Året är 2013. Jetshop, Sveriges ledande leverantör av e-handelsplattformar befinner sig i en kraftig expansionsfas. Bolaget tror på en fortsatt konsolidering av leverantörer i plattformsledet och har för avsikt att vara en aktiv del i den utvecklingen.


Branschen bestod av en mängd mindre aktörer med få resurser för långsiktig produktutveckling och begränsade möjligheter att erbjuda den kompetens som den växande marknaden efterfrågade.


Jetshops styrelse och ledning inleder ett samarbete med Censor M&A i syfte att komplettera den organiska tillväxten med ett eller flera strategiska förvärv. Samarbetet innefattade:

  • Upprättande av förvärvsstrategi
  • Sektoranalys – att kartlägga och identifiera potentiella förvärvsobjekt
  • Formulera ett informationsmemorandum som beskrev den ambition, vision och strategi Jeptshop hade
  • Utformande av Integrationsstrategi
  • Utbildning och coachning av företagsledningen under integrationsarbetet
  • Kontaktfas och analys av förvärskandidater
  • Bud och förvärsdiskussioner på fyra geografiska marknader
  • Förhandlingar, due diligence och slutförande av transaktioner

Samarbetet ledde till genomförandet av tre förvärv under två år.


Vill du veta mer om Jetshops tillväxtresa?


Se även övriga utvalda referenser