Infocube | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Battery Ventures förvärvar Infocube

1999 beslutar sig tio arbetskamrater att lämna sina trygga anställningar på det börsnoterade IT-konsultbolaget och starta egen firma. Bakgrunden till detta beslut var att man under ett antal år känt en stegrande lust att få arbeta på ett annorlunda sätt i relation till sina kunder och inte minst slippa vara styrd av den så kallade ”kvartalsekonomin”.


Vi ville bygga en IT-partner i världsklass. Detta kan låta förmätet men det var vår ambition, säger Henrik Engberg medgrundare och VD för Infocube. Vi hade inga uttalade tillväxtambitioner där och då utan var överens om att bygga en liten exklusiv aktör med fokus på kundnytta, kvalitet och starka relationer till våra kunder säger Henrik.

Vårt sätt att arbeta uppskattades av våra kunder och detta spred sig vilket medförde att vi fick möjligheten att offerera allt större kunder. Det ena gav det andra, vi befann oss helt plötsligt i en kraftig tillväxtfas vilket krävde starkt strukturkapital, engagerat ledarskap och inte minst fokus på rekrytering och inskolning av nya medarbetare säger Henrik.

Vi hade löpande i styrelsen arbetat med att utmana oss gällande hur framtiden kan komma att se ut – vi tvingades löpande att ha en hypotes om morgondagens möjligheter, utmaningar, risker och hot. Detta hjälpte oss att korrigera vår vision och strategi.


Hypotesen var startskottet för ett nytt ägarskap

Resultatet av en av dessa hypotesövningar ledde till insikten att vi mötte en allt större internationell konkurrens och att detta i sin tur krävde hög intern utvecklingstakt och nya kunderbjudanden. Vi hade ambition att köra vidare men startade ett resonemang om att tillföra en ny kraftfull delägare som på olika sätt kunde hjälpa oss att utvecklas i den takt marknaden krävde.

Vi enades om att vi skulle söka en ny stark delägare som kunde bidra med energi och kompetens för vår fortsatta resa, vi var där och då inte i behov av kapital för verksamheten – det genererade vi själva på ett bra sätt säger Henrik.


Då vi själva varken hade tid eller kompetens kring hur man söker nya ägare upphandlade vi denna tjänst, vi träffade tre M&A aktörer och valet föll på Censor M&A. Dels för att de själva en gång i tiden varit entreprenörer och förstod oss på ett bra sätt, men också för att de hade mycket god förståelse för IT branschen vilket för oss hade betydelse.


Censor genomförde sitt uppdrag på ett klanderfritt sätt – det var väldigt skönt att känna att Censor drev processen på ett strukturerat och professionellt sätt när vi hade fokus på att driva Infocube säger Henrik. Det intressanta var dock att ingen av de aktörer Censor kontaktade hade intresse av att bli en större delägare, det var allt eller inget som gällde. Detta ställde oss lite mot väggen, men efter resonemang och diskussioner ägarna emellan enades vi om att amerikanska Battery Ventures som ägde vår största leverantör Jeeves var rätt ny hemmahamn för Infocube. Det fanns en logik som kändes rätt och inte minst att Battery var en kapitalstark ägare med tydliga ambitioner. I samband med ägarskiftet omsatte Infocube ca 130 MSEK, hade 120 medarbetare och kontor på fem orter i Sverige och ett kontor i Chicago USA.


Ny ägare: Battery Ventures

Vill du veta mer om ägarskiftet av Infocube?


Se även övriga utvalda referenser