GasiQ | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Lagercrantz Group förvärvar GasiQ

Elga AB är ett anrikt familjeföretag som grundades redan 1938 i Göteborg under varvsindustrins glansdagar. Företaget fokuserade bland annat på försäljning av tillsatsmaterial, gasutrustning och utrustning till acetylenproduktion.


Verksamheten hade en fin utveckling under många decennier tack vare den starka varvsindustrin i Göteborg. Många år senare när varvsaktiviteterna successivt minskade påbörjade Elga sin internationaliseringsprocess. Efter många år som familjeföretag bestämde sig familjen för en ägarförändring vilket ledde till en försäljning av bolaget till det amerikanska noterade bolaget ITW.


När Elga förvärvades 1999 av ITW arbetade Stefan, Kenneth, David och Jan på Elgas avdelning för gasutrustning och ägarskiftet resulterade självklart i stora förändringar för de anställda. Stefan, Kenneth, David och Jan upplevde hur Elga gas equipment-avdelningen blev mindre prioriterad. Efter ett antal år som anställda såg de en stor potential i verksamheten och hur denna skulle kunna utvecklas. En dag under 2006 bestämde de sig att ta upp frågan med ledningen om det fanns en möjlighet att få köpa inkråmet till Elga gas equipment.


I början på 2007 var parterna överens och GasIQ AB grundades utav det som tidigare var Elga gas equipment. De kommande åren efter förvärvet präglades av stark tillväxt och lönsamhet vilket var resultatet av hårt slit och nytt engagemang. När bolaget 2014 stod på en trygg plattform med hög lönsamhet kände ägarna att timingen var rätt och samtliga var överens om att genomföra ett ägarskifte och deras livs största affär. GasIQ’s dåvarande ordförande hade genom kontakter fått rekommendationen att kontakta Censor M&A. Efter ett antal möten med samtliga ägare och en utvärdering av aktörer valde man att ge Censor förtroendet och uppdraget att planera, projektleda och genomföra ägarskiftet.


Samtliga ägarna kände en stor emotionell koppling till bolaget och ett särskilt ansvar för deras anställda som många hade varit med ända från starten. Det var därför mycket viktigt att bolaget skulle hamna i rätt händer, där bolaget skulle få leva vidare på inslagen bana med samma värderingar som tidigare. Det var ett mycket stort intresse för bolaget från både svenska och internationella aktörer men i slutändan valde säljarna den aktör som kändes bäst för bolaget och de anställda.


Ny ägare: börsnoterade Lagercrantz Group

Vill du veta mer om ägarskiftet av GasIQ?


Se även övriga utvalda referenser