Chevalier | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB förvärvar Chevalier

Varumärket Chevalier introducerades redan på 50-talet och har sedan dess varit synonymt med jakt- och friluftskläder som kombinerar hantverk och kvalité av högsta standard.


Under årens lopp har inriktningen skiftat med bland annat kollektioner för ridkläder och herrbyxor men idag är varumärket känt som ett av de starkaste inom jaktkläder. Chevalier utvecklar och marknadsför kläder och skor för jakt- och friluftsliv. Produktutvecklingen sker in-house i samarbete med frilansande designers medan produktionen är outsourcad till faciliteter i Asien och Europa. Produkterna säljs via ett agent- och distributörsnätverk till butiker och kedjor i 26 länder.


Kollegorna och jaktkamraterna Lars Björkman och Lars Elovsson arbetade på 80-talet tillsammans på Sportmaster. Efter att Sportmaster hade förvärvat Chevalier öppnade sig en möjlighet för Björkman och Elovsson att ta över Chevalier. 1991 köptes bolaget som fick en god tillväxt, inte minst efter ett nytt samarbete med Goretex 1992. År 2000 förvärvade finska Reima-Tutta Oy Chevalier. Efter ett par år av finskt ägande köpte Björkman och Elovsson ånyo ut bolaget tillsammans med Forum Invest och en ny tillväxtresa påbörjades. 2015 omsatte Chevalier ca 70 MSEK med en god lönsamhet och stark position.


Under 2014 påbörjades en diskussion avseende ett framtida ägande av Chevalier. De två operativa ägarna Björkman och Elovsson, båda i 60-årsåldern, ville i god tid förbereda för ett smidigt överlämnande av bolaget där de själva kunde vara med ett par år för att stötta en ny ägare. Ett beslut som stöttades av den tredje ägaren Jonas Gustafsson (Forum Invest) och ägarna valde en rådgivare för processen. Genom personliga kontakter rekommenderades Censor som 2014 fick uppdraget att genomföra ett ägarskifte i bolaget. Ägarna önskade i första hand en ny majoritetsägare som ytterligare kunde vidareutveckla bolaget och dess varumärke från den starka plattform de själva byggt upp.


Efter en bred internationell process med stort intresse för bolaget landade valet av ny ägare på Mellby Gård AB. Mellby Gård som bland annat även driver Eriksberg Vilt & Natur AB hade en naturlig koppling till jakt och var slutligen det självklara valet som ny ägare till Chevalier. De tidigare ägarna kvarstår som ägare i en minoritet. Genom det nätverk och den kompetens Mellby Gård besitter, inte minst inom konfektion, får Chevalier en ny huvudägare för framtida utveckling och tillväxt.

 


Ny ägare: Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB

Vill du veta mer om ägarskiftet av Chevalier ?


Se även övriga utvalda referenser