Bröderna Nilssons Kök | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Scandza förvärvar Bröderna Nilssons Kök

Bröderna Nilssons Kök har en historia och tradition att producera livsmedel sedan 1928.


Verksamheten startar Göteborg av bröderna Nils och Erik Nilsson och har initialt fokus på att producera medisterkorv. Verksamheten utvecklas på ett bra sätt och den andra generationen bröderna Nilsson, Jan och Hans övertar verksamheten på 70-talet. Vid den tidpunkten har man ett flertal butiker runt om i Göteborg som försågs med de produkter man producerade i sin fabrik.


Så 1996 har man ett ägarmöte där man resonerar om olika vägval för Bröderna Nilsson. Bröderna Patrik och Magnus Nilsson, den tredje generationen bröder har en klar uppfattning vad man vill och kan göra för att utveckla och expandera Bröderna Nilsson – något som övriga ägare känner ett intresse för varpå Patrik och Magnus Nilsson övertar det operativa ansvaret för verksamheten. Verksamheten utvecklas väl både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Produktsortimentet utvecklas och nya varumärken skapas. År 1992 byggde man den fabrik varifrån man idag producerar sina produkter.


Strategiskt vägval

2012 hade man ett ägarmöte där man diskuterade intresset hos den fjärde generationen att långsiktigt ta över det operativa ansvaret för Bröderna Nilsson. Efter en tids resonemang och diskussion kan man konstatera att ingen av barn eller kusiner i den fjärde generationen har det intresse och engagemang som krävs – detta blev startskottet till den process som till slut leder fram till ett ägarskifte.


Ägarskifte med kvalificerad vägledning

Styrelsen fick i uppdrag att upphandla rådgivartjänster – man träffade en handfull aktörer och gjorde en utvärdering. Valet föll på Censor M&A bland annat beroende på att de hade en genuin förståelse för ägarledda bolag och man hade dessutom sålt några fina gamla familjeföretag med gott resultat, säger Patrik Nilsson.

Från början hade vi tänkt oss att köra enligt det Censor kallar för ”långkok”, d.v.s. Att vi skulle lägga en långsiktig plan varifrån vi systematisk skulle ta oss till en position där ägarskiftet skulle aktiveras. Efter knappt sex månaders samarbete kände vi som ägare att verksamheten gick bra och vi var mogna att trycka på startknappen, säger Patrik – härifrån tog det oss ca sex månader tills allt var klart.

Det var intressant att följa medarbetarna på Censor och hur de metodiskt arbetade igenom alla moment, för att vid en given punkt kontakta och kvalificera intressenter för Bröderna Nilsson, berättar Magnus Nilsson. Detta arbete hade vi aldrig hanterat själva, dels då vi inte gjort något liknande tidigare, men inte minst då vi var fullt engagerade med våra operativa uppgifter.


Ny ägare: Norska Scandza som till delar ägs av brittiska CapVest

Vill du veta mer om ägarskiftet av Bröderna Nilssons Kök?


Se även övriga utvalda referenser