Sebastian Bäckström | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Sebastian Bäckström

Sebastian har en mångårig bakgrund som företagsrådgivare på Handelsbanken och arbetade dessförinnan i Stockholm på investmentbanken Handelsbanken Capital Markets. Han har en bred kunskap inom finansiell analys och erfarenhet av ägarledda företag.


Universitetsstudierna genomfördes på Handelshögskolan i Göteborg där han tog ekonomie kandidatexamen med inriktningen corporate finance.


2017 började Sebastian arbeta på Censor med rollen som Associate. Han har under sin tid här medverkat i ett flertal företagstransaktioner inom bland annat IT/Tech, industri, livsmedel, tjänsteföretag och handel.


Sebastian är speciellt inriktad på finansiell analys, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum, kartläggning och analys av presumtiva köpare och säljare, samt ansvarar allt som ofta för att driva due diligence (bolagsgranskning) i samband med en bolagstransaktion.