Företagsförsäljning – rådgivning, projektledning | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Ägarskifte – företagsförsäljning

En stor del av vår verksamhet är inriktad på att hjälpa vår uppdragsgivare med ägarskifte, att sälja bolag. Beslutet att skifta ägande och processen fram till en företagsöverlåtelse kräver relevant kompetens, resurser och tid för att optimera resultat och utfall. Vi tar ansvar från planering och förberedelse till kontaktfas, analys av indikativa bud, köparens bolagsgranskning samt förhandling fram till det att företagsöverlåtelsen är klar.


Olika former av ägarskiften

En ägarförändring kan ske på olika sätt beroende på ägarnas motiv. Här är några exempel på olika ägarförändringar:

  • Ägarskifte till ny extern ägare
  • Private placement – tillföra bolaget kapital genom ny delägare
  • Ägarkoncentration – köpa ut några av bolagets befintliga ägare
  • Ägarspridning – erbjuda aktier till nya delägare
  • Generationsskifte – en yngre generation inom familj och släkt förvärvar/övertar verksamheten
  • MBO (Management Buy Out) – ledning och nyckelpersoner förvärvar bolaget

Oavsett om en företagsförsäljning handlar om att skifta hela eller delar av ägandet agerar Censor som rådgivare och projektledare genom hela processen. Censors helhetsåtagande innebär att du som kund kan ha fortsatt fokus på företagets bästa medan vi förbereder, driver och genomför ägarförändringen.

Tidsperspektiv för ett ägarskifte

Sex till 12 månader
Ett ägarskifte tar normalt mellan sex till tolv månader att genomföra. Med detta perspektiv kan man med kvalitet planera och förbereda de aktiviteter som krävs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat ägarskifte.

 

Ett till fyra år, det vi kallar för ”Långkok”
Ibland har ägarna fattat beslut att skifta ägande men av olika orsaker önskar man genomföra värdeskapande aktiviteter för att nå en viss värdenivå eller reducera svagheter som en köpare upplever som påtagliga risker – detta kallar vi för ett ”Långkok”

Värdeambition

Bolagets värde är naturligtvis en central fråga. Grundläggande utgångspunkt vid en bolagsvärdering är bolagets förmåga att tjäna pengar över tid, dels historiskt, men framförallt i en framtid. Härtill behöver man identifiera bolagets värdepåverkande faktorer – såväl positiva som negativa.


Hitta ny och rätt ägare

Var finns den nya ideala ägaren? Ideal utifrån industriell logik, intressentens uppfattning kring ert bolagsvärde, samt inte minst emotionellt – känslan för den nya ägaren. Vi kartlägger och identifierar potentiella intressenter på en internationell marknad – dels utifrån vår uppdragsgivares preferens, men också kombinerat med vår bedömning var vi kan hitta relevanta aktörer som värderar ert bolag på ett attraktivt sätt.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med ägarskifte eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?

Logiken bakom ett ägarskifte

En förutsättning för att säljare och köpare skall nå fram till en överenskommelse är att man i hög grad delar uppfattning kring tre centrala frågor:

 

Industriellt: Delar köpare och säljare uppfattning i vilken grad det säljande bolaget passar in i en ny struktur? Hur kan man på bästa sätt hantera risker och möjligheter?

 

Finansiellt: Hur resonerar köpare och säljare relaterat bolagets värde? Var i finns eventuella skillnader? Vilka faktorer påverkar parternas olika värdeuppfattning?

 

Emotionellt: Vilken värdegrund och företagskultur har det köpande bolaget? Hur väl passar företagskulturerna ihop? Hur upplever säljaren personkemin i relation till köparens huvudmän?

Några referenser där vi har agerat rådgivare