Företagstransaktioner – ägarskifte och förvärv | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Rådgivare och specialister sedan 2004

Censor M&A erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning inom ägarplanering, ägarskiften och förvärv. Målgruppen är onoterade ägarledda bolag oberoende av bransch med ett bolagsvärde från 50 MSEK upp till en miljard kronor.

Med 15 år i branschen och erfarenhet från över 100 bolagstransaktioner är Censor M&A idag en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag.

Verksamheten bedrivs från kontoren i Göteborg, Stockholm, Malmö. Censor M&A är delägare och medlem i CFI (Corporate Finance International) med över 200 rådgivare och specialister verksamma i 21 länder.


Att förstå våra kunders situation, ambition och mål

Vår plattform som rådgivare vilar i en genuin förståelse för ägarledda bolag och entreprenörskap. Detta bygger vi på egen praktisk erfarenhet av att äga, driva, köpa och sälja egna företag.

Genom våra erfarenheter som entreprenörer och bolagsägare har vi goda förutsättningar att förstå våra uppdragsgivares behov, ambition och mål – oavsett om det handlar om att sälja ett livsverk, att växa genom förvärv, att formulera ett ägardirektiv eller värdera bolag. Men framförallt har vi agerat rådgivare och projektledare i en stor mängd bolagstransaktioner i en rad olika branscher.


Genom att kombinera förståelse för och erfarenhet av entreprenörskap och ägarfrågor, god finansiell kompetens, samt lång erfarenhet från ett stort antal företagsaffärer kan vi på Censor erbjuda den kompetens och de resurser som ett ägarskifte eller ett förvärv kräver för att nå ett optimalt resultat.


Som rådgivare tar vi ansvar för hela processen från start till mål, vare sig det gäller företagstransaktioner i form av ägarskifte eller förvärv. Det är viktigt att påpeka att vid ägarskifte är vi mer än bara en företagsmäklare – vi tar ett större ansvar i förberedelse- och planeringsarbetet, vi kontaktar alltid potentiella intressenter exklusivt med en tydlig förvärvsidé.

Corporate finance, M&A, företagsmäklare?

Stora transaktioner: Rådgivare, ofta i samband med börsnotering eller stora företagstransaktioner med ett värde ofta över en miljard.

 

Medelstora transaktioner: Rådgivare inom ägarfrågor och företagstransaktioner. Censor M&A arbetar i detta segmentet – ägarledda bolag med ett bolagsvärde från ca 50 MSEK upp till en 1 000 MSEK.

 

Mindre transaktioner: Företagsmäklare som fokuserar på mindre företagstransaktioner med ett transaktionsvärde mellan 1 MSEK upp till ca 60 MSEK.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på en kvalitetssäkrad strukturerad process, god finansiell kompetens, genuin förhandlingsvana i kombination med kreativitet och god kommunikativ förmåga. Varje enskilt moment i det vi utför har ett tydligt värdeskapande för våra uppdragsgivare och för de intressenter som antingen önskar sälja eller köpa ett företag.


Målgrupp

Vår målgrupp är ägarledda företag dvs. företag som ägs och drivs av entreprenörer och har ett bolagsvärde på ca 50 till 1 000 miljoner kronor. Vi har erfarenhet av uppdrag från många olika branscher och sektorer som t ex:

  • Industri- och produktion
  • Handel- och agenturverksamhet
  • IT/Tech & mjukvaruföretag
  • Livsmedelssektorn
  • Tjänsteföretag

Vill du veta mer om hur vi arbetar med frågor inom ägarskifte, förvärv, finansiell rådgivning och ägardirektiv?


Några referenser där vi har agerat rådgivare