Hoppa till huvudinnehåll

Ägaragenda®

sunshine

Påverkar det konjunkturella läget ägarnas långsiktiga ambition?

Vi befinner oss i en situation som präglas av osäkerhet. Det konjunkturella läget är ansträngt vilket skapar utmaningar för bolaget ur olika perspektiv. I en sådan situation är det betydelsefullt att ägarna är eniga och tydliga med vad man vill med bolaget och att styrelse och VD får tydliga riktlinjer för hur man skall navigera i en osäker svårbedömd tid.

Har förutsättningarna förändrats så pass mycket att ägarna behöver revidera sin ägarambition? Om så är fallet hur påverkar detta styrelsens ägardirektiv? Med nya förutsättningar, har styrelse och VD anledning att förändra den långsiktiga strategin eller räcker det med kortsiktiga omprioriteringar och ökat fokus på kritiska framgångsfaktorer?