Hoppa till huvudinnehåll

ABTOT förvärvas av Rebellion Capital

park

Rebellion Capital förvärvar ABTOT, ett snabbväxande bolag inom mark- och anläggning

Censor har på uppdrag av säljarna agerat finansiell rådgivare och projektledare i samband med att Rebellion Capital förvärvar ABTOT.

 

park

Målobjekt

ABTOT Mark och Anläggning AB

ABTOT utför både små och stora mark- och anläggningsarbeten. Bolagets tjänsteerbjudande innefattar huvudsakligen finplanering, grovplanering och skötsel. Affärsmodellen bygger på en flexibel organisation med låga fasta kostnader, vilket möjliggör hög tillväxttakt till begränsad risk. Kunder utgörs av kommuner, bostadsrättsföreningar, byggbolag och fastighetsbolag. Under räkenskapsåret 2021 genererade ABTOT en nettoomsättning om 132 MSEK med en EBITDA om 25 MSEK.

stockholm

Köpare

Rebellion Capital

Rebellion Capital är en långsiktig ägare och utvecklare av små och medelstora företag. Rebellion Capitals mål är att bygga en industrikoncern som består av marknadsledande nischföretag med robusta kassaflöden och hållbar tillväxtpotential.