Mats Axell | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Mats Axell

Mats Axell har en bakgrund som entreprenör och bolagsägare med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete, speciellt fokuserat inom sälj-, marknads och affärsutvecklingsfrågor. Härtill har Mats arbetat som senior investment manager på börsnoterat investmentbolag.


1988 grundar Mats Sällma Marketing Systems som tre år senare byter namn till Caesar Affärssystem. Under 10 år utvecklar Mats i rollen som ägare och VD Caesar Affärssystem som under slutet av 90-talet var marknadsledande i Norden inom CRM-system.


1996 förvärvar Linné Group Caesar Affärssystem varpå Mats ett år senare övergår i rollen som marknads och informationsdirektör för Linné Group AB. Som del av koncernledningen är Mats delaktig i en rad olika förvärv och ägarskiften. 1999 noteras Linné Group på Stockholms Fondbörs O-lista där Mats har ett delansvar för noteringsprocessen.


1999 startar Mats tillsammans med sju kollegor Infocube AB – Mats är delägare och styrelseordförande för Infocube fram till 2013 då verksamhetens säljs till amerikanska Battery Ventures. Infocube omsätter då ca 130 MSEK och har ca 120 medarbetare med verksamhet på fyra orter i Sverige samt i Chicago USA.


2000 är Mats en del av ett konsortie som åter förvärvar Caesar Affärssystem. Planen var att utveckla Caesar med siktet inställt  på en börsnotering. Det finansiellt instabila läget 2001 gör att man väljer att sälja verksamheten till norska Super Office AS. Caesar omsätter då drygt 100 MSEK och har ca 80 medarbetare.


2001 rekryteras Mats till Bure Equity, ett på Stockholmsbörsen noterat investmentbolag – här arbetar Mats som senior investment manager fram till 2004 med fokus att investera i och utveckla bolag inom mediesektorn. 2004 lämnar Mats Bure för att tillsammans med Jonas Brogårdh starta Censor M&A.


Mats är engagerad i och delansvarig för StyrelsePoolen – ett nationellt slutet nätverk för professionella styrelsearbetare. StyrelsePoolen arbetar med kompetensutveckling och nätverkande aktiviteter i syfte att främja ett väl fungerande styrelsearbete. StyrelsePoolen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och har ca 60 medlemmar. Mats är idag aktiv styrelseledamot i fyra bolag varav två som ordförande.


Mats roll på Censor är att arbeta som rådgivare med fokus på ägarskifte, förvärv och ägarplanering. Härutöver är Mats en flitig föredragshållare inom ägarrelaterade frågor.


Mats CV i korthet

  • 2004 Grundare, ägare och partner, Censor AB Mergers & Acquisitions
  • 2001-2004 Senior investment manager, Bure Equity AB (Publ)
  • 2000-2001 Styrelsearbete, aktiv partner inom MVI International, ett internationellt investerarnätverk
  • 1999-2013 Medgrundare, delägare och styrelseordförande för Infocube AB
  • 1997-2000 Marknads- och informationsdirektör, Linné Group AB (Publ)
  • 1991-1997 Grundare, ägare och VD för Caesar Affärssystem AB
  • 1988-1991 Grundare delägare och VD för Sällma Marketing Systems AB (sedermera Caesar Affärssystem)
  • 1984-1988 Säljare, ADB Gruppen AB