Internationellt nätverk – fler utländska köpare | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Gränslöst nätverk av internationella köpare

En viktig del vid ett ägarskifte är att kartlägga och identifiera potentiella intressenter för målbolaget. Vår utgångspunkt är att en kartläggning av marknaden alltid görs på en internationell arena. Cirka 50 procent av våra transaktioner sker med utländska köpare.


 

Censor M&A – en del av en internationell organisation

Censor M&A är delägare och medlem i CFI – Corporate Finance International, en internationell organisation med M&A-rådgivare inom ägarskiften och förvärv som finns representerad i 21 länder. På så sätt kan vi erbjuda våra tjänster inom ägarplanering, ägarskifte och förvärv i nära samverkan med våra partners inom CFI på en internationell marknad.

 

Över 250 rådgivare som samverkar i 18 länder

CFIs medlemmar och medarbetare arbetar i nära samverkan med syfte att erbjuda våra kunder bästa möjliga stöd i form av relevant kompetens och resurser när det gäller genomföra ägarskiften eller förvärv på en internationell marknad. Med över 250 rådgivare och specialister som samverkar i 18 länder kan vi säkerställa att våra kunder får den bästa rådgivning och support uppdraget kräver.

 

Globalt nätverk av köpare

CFI har ett omfattande kontaktnät av potentiella intressenter, så väl industriella som finansiella aktörer. Censor samverkar centralt eller med varje enskild CFI-medlem och kan på kort tid identifiera potentiella köpare i respektive land efter de önskemål och mål våra kunder har.

16 specialiserade sektorteam

CFI har 16 specialiserade sektorteam där gedigen och relevant kompetens finns inom respektive branschsektor. CFI har genomfört ett stort antal bolagstransaktioner inom respektive sektor där värdefulla kontakter och erfarenheter finns tillgängliga. CFI arbetar idag inom följande sektorer:

 

 


Vill du veta mer om hur vi arbetar med frågor inom ägarskifte, förvärv, finansiell rådgivning och ägardirektiv?


Några referenser där vi har agerat rådgivare