Hoppa till huvudinnehåll

Ägarresan®

maj 2022

Som entreprenör och bolagsägare – var hämtar du inspiration och kunskap kring ägarrelaterade frågor som sällan får ett utrymme i den operativa vardagen? Frågor som kan få stora konsekvenser beroende på vägval. Vi delar med oss av våra erfarenheter och inspirerar att arbeta med ägarfrågor.

cover

Våra samlade erfarenheter

Det här är en inspirationsskrift som vänder sig till entreprenörer, bolagsägare och styrelseledamöter i ägarledda bolag.

Ägarfrågor har sällan ett etablerat återkommande forum eller ägnas den tid och tanke som behövs för att över tid utveckla ett professionellt ägarskap.

Ambitionen med denna skrift är att ge inspiration till att arbeta proaktivt och systematiskt med ägarfrågor med särskilt fokus på ägarplanering och successionsfrågor, inte minst i samband med ägarskifte.