Företagsmäklare eller specialiserad rådgivare? | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Företagsmäklare eller specialiserad rådgivare?

Om du som ägare planerar att sälja ert bolag – hur kan du då veta om du behöver en företagsmäklare eller om du behöver en rådgivare som är specialiserad på ägarskifte – vad är egentligen skillnaden?


Låt oss först säga att det finns inget som är rätt eller fel, bättre eller sämre – allt handlar om din ambition, behovet av kompetens och erfarenhet, samt de resurser du bedömer kan skapa maximalt värde när du skall göra din kanske livs affär.


Företagsmäklare

En mäklare förmedlar egendom av olika slag, inom vår branschkategori pratar man om företagsmäklare eller företagsförmedlare. Att förmedla innebär att föra vidare, att vara en mellanhand mellan köpare och säljare.


Rådgivare

En rådgivare specialiserad på ägarskifte har i grunden ett mer omfattande kunderbjudande och mer djupgående engagemang och ansvar för transaktionen i syfte att skapa mervärde och därmed högre sannolikhet för en optimerad affär.


Välj rätt rådgivare och efter din egen ambitionsnivå

Vart ligger den grundläggande skillnaden mellan att vara rådgivare och projektledare vid ett ägarskifte och att vara en mäklare eller förmedlare av företag? Ett sätt att definiera behovsbilden inför ett ägarskifte är att reflektera över:

  • Vilken storlek och komplexitet affären har?
  • Är en möjlig köpare ett större internationellt företag?
  • Hur en överlåtelsemodell kan komma att se ut?

Svaren på frågorna blir ofta vägledande om det är en specialiserad rådgivare inom ägarskifte eller en företagsmäklare ni behöver.

Som sagt, det finns inget som är rätt eller fel, bättre eller sämre – allt handlar om din ambition vad du anser skapar bästa möjliga förutsättningar för en lyckad affär.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med frågor inom ägarskifte, förvärv, finansiell rådgivning och ägardirektiv?

 


Några referenser där vi har agerat rådgivare