Finansiell rådgivning – för ägarledda bolag | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Finansiell rådgivning

Vad har vi för långsiktig plan med vårt företag? Vilka investeringar krävs för att lyckas? Behöver företag förvärvas för att nå våra tillväxtmål? Skall vi erbjuda medarbetare delägarskap i bolaget? Skall vi lösa ut ägare för att öka ägarkoncentrationen? Skall vi fortsatt satsa framåt eller är det dags att sälja? Vad är företaget värt i så fall? Hur kan vi maximera bolagets värde? Du kan säkert ge fler exempel på brännande frågor från din egen verksamhet.


Vi erbjuder finansiell rådgivning i form av företagsvärderingar, finansiell analys inför ett ägarskifte, vid företagsförvärv och i samband med kapitalanskaffning. Eller kanske en second opinion gällande ett på ett bud på ert företag, eller ett objektivt resonemang kring ett möjligt förvärv.


Företagsvärdering

Censors modell för bolagsvärdering har utvecklats baserat på en mångårig erfarenhet av att köpa och sälja ägarledda bolag. Ambitionen är att skapa ett värderingsunderlag som både köpare och säljare kan förstå och resonera kring och på så sätt enas om en för båda parter relevant värdenivå på bolag.


Finansiell analys inför ett ägarskifte

Många ägare funderar i flera år på ett stundande ägarskifte. Det är inte bara företagets intäkter och resultat som påverkar bolagsvärdet utan också kapitalbindning, finansiering och skuldsättning. En viktig del i förberedelsen är att genomföra en analys av bolagets resultat- och balansräkning och att bestämma sig för rätt åtgärder för att i god tid optimera värdet på bolaget. Exempel på åtgärder kan vara att se över affärsmodell och betalningsformer eller effektivisera kapitalstrukturen, såväl genom att minska kapitalbindningen som att effektivisera finansieringsstrukturen.


Finansiering av företagsförvärv

Företagsförvärv finansieras oftast såväl med köparens eget kapital som med banklån. Det finns många olika kombinationer av banklån, annat främmande kapital och eget kapitalinstrument. Ibland spelar också säljaren en roll i finansieringen t ex genom säljarrevers eller återinvestering. Censor arbetar som köparens rådgivare vid förvärv och i relationen till banker, finansiärer och säljare.


Kapitalanskaffning – Private placement

Ibland räcker inte bolagets eget kapital till för att finansiera en stark expansion eller ett förvärv. I vissa fall kanske man också behöver få in nytt blod och kompletterande kompetenser i ägarskaran. Censor är rådgivare till ägare som vill gå ut med ett riktat investeringserbjudande till en utvald skara investorer. Här har vi ett mycket starkt kontaktnät bland riskkapitalbolag, ”family offices” och privata investorer.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med finansiell rådgivning eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?

 


Några referenser där vi har agerat rådgivare