Erik Engnér | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Erik Engnér

Erik Engnér anslöt till Censor efter avslutad utbildning vid Handelshögskolan i Göteborg. Erik besitter en bred kunskapsbas efter mer än 10 års praktisk erfarenhet från olika positioner vid bolagstransaktioner, på både köp- och säljsidan.


Erik har en magisterutbildning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Erik läste där Management av tillväxtföretag och skrev sin magisteruppsats om bolagsvärdering med fokus på värderingsmodeller för humankapital i mindre och medelstora bolag.


Erik började på Censor 2007 och arbetar idag som transaktionsledare. Under sin tid på Censor har Erik medverkat i och projektlett företagstransaktioner i ett flertal branscher. Bland annat inom Handel, IT/Tech, Healthcare, Medicinteknik, Destinationsanläggning, Teknisk konsultverksamhet samt Konfektions- och Tillverkningsindustri.


Erik är speciellt inriktad på samordning och projektledning av företagstransaktioner, finansiell analys, samt koordinering av due diligence processen i samband med en bolagstransaktion.