Erik Arvidsson | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Erik Arvidsson

Erik Arvidsson har en bakgrund som controller och en bred och praktisk erfarenhet av diverse projekt inom lönsamhets- och processförbättringar. Erik har tidigare arbetat på bl.a. börsnoterade West International och Marin Mätteknik.


Erik har en magisterutbildning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Erik läste där Management av tillväxtföretag och skrev sin magisteruppsats om förvärv som tillväxtstrategi.


Erik började på Censor 2011 och arbetar idag som transaktionsledare. Under sin tid på Censor har Erik medverkat i och projektlett ett flertal företagstransaktioner och övriga rådgivningsuppdrag. Bland annat inom livsmedel, IT/tech och mjukvara samt tillverkningsindustri.


Erik är speciellt inriktad på samordning och projektledning av företagstransaktioner, finansiell analys, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum, kartläggning och analys av presumtiva köpare och säljare, samt ansvarar allt som ofta för koordinering av due diligence processen i samband med en bolagstransaktion.