Ebba Hällin | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Ebba Hällin

Ebba har tidigare erfarenhet från ett handelshus i Göteborg där hon arbetat som säljassistent samt på företagets ekonomiavdelning och har på så vis skapat en god förståelse för företags ekonomifunktion och hur den är kopplad till resterande delar av verksamheten.


Ebba har en masterutbildning inom innovation och industriellt management vid Handelshögskolan i Göteborg samt vid Indian Institute of Management i Bangalore. Dessförinnan tog Ebba en ekonomie kandidatexamen inom redovisning vid Handelshögskolan i Göteborg.


2020 började Ebba arbeta som analytiker på Censor där hon är speciellt inriktad på finansiell analys, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum samt kartläggning och analys av presumtiva köpare och säljare.