Due diligence – vid ägarskifte eller förvärv | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Bolagsgranskning – Due Diligence

Oavsett om du skall sälja eller köpa ett bolag så är en bolagsgranskning, sk due diligence, en central aktivitet. Att granska ett bolag handlar i grunden om att verifiera den uppfattning du har om målbolaget. Stämmer det underlag varifrån du skapat dig en värdeuppfattning om bolaget? En granskning görs oftast avseende finansiella, legala och kommersiella frågor.


Syftet med en due diligence är övergripande att:

  • Upptäcka brister och eventuella felaktigheter utifrån legala och finansiella perspektiv
  • Analysera bolagets operationella förmåga och riskprofil
  • Analysera bolagets framtida potential och eventuella investeringsbehov
  • Finna områden som kan utvecklas
  • Undersöka graden av ordning och reda
  • Identifiera möjliga synergier som kan implementeras efter en affär
  • Skapa en grund för en affärsplan
  • Verifiera indikativ värdering av bolaget

Skall du sälja ett företag är det av väsentlig betydelse att du förberett och kvalitetssäkrat det informationsunderlag en köpare önskar granska. Skall du förvärva ett bolag är din granskning av bolaget central i syfte att verifiera att det indikativa budet är baserat på en korrekt uppfattning om bolaget.


Utöver själva granskningsprocessen handlar en due diligence om att analysera bolaget och skapa sig en uppfattning om hur en köpare kan påverka och utveckla bolagets förmåga att tjäna pengar. I analysen är det viktigt att fokusera på vad som kan påverka bolaget så väl positivt som negativ efter ett ägarskifte.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med due diligence eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?

 


Några referenser där vi har agerat rådgivare