Carl Jarkvist | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Carl Jarkvist

Carl har en bakgrund som revisor på KPMG i Göteborg med inriktning mot medelstora och ägarledda företag inom olika branscher. Från arbetet som revisor har Carl utvecklat goda kunskaper inom redovisning, finansiell analys och projektledning.


Carl har en masterexamen inom redovisning från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. För sin masteruppsats belönades Carl med Richard Malmstens pris för bästa uppsats.


Carl är speciellt inriktad på samordning och projektledning av företagstransaktioner, finansiell analys, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum, kartläggning och analys av presumtiva köpare och säljare, samt ansvarar allt som ofta för koordinering och ledning av due diligence processen i samband med en bolagstransaktion.