Albin Helgesson | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Albin Helgesson

Albin har en bakgrund inom Nordea där han samlat på sig erfarenhet av bolags- och branschanalys, senast i en roll som kreditanalytiker. Dessförinnan arbetade han som kundrådgivare gentemot privatmarknaden.


Universitetsstudierna genomfördes på Handelshögskolan i Göteborg där han tog master- och kandidatexamen med inriktning Corporate Finance. Albin genomförde även utbytesstudier vid Maastricht School of Business and Economics.


2020 började Albin arbeta som analytiker på Censor där han är speciellt inriktad på finansiell analys, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum samt kartläggning och analys av presumtiva köpare och säljare.