Ägardirektiv – minskar risken för ägarkonfliker | Censor M&A
Till toppen av sidan knapp

Ägarplan och Ägardirektiv

Vart är vårt företag på väg? Vad är målet? Vill alla ägare dit? En ägargrupp som uppvisar enighet och tydlighet i sina ambitioner underlättar i hög grad styrelsens och VD:s strategiska arbete. Det bidrar också till ett harmoniskt ägarskap och mindre risk för interna konflikter.


Enighet och tydlighet i ägarfrågar

Delar ni som ägare synen på hur ert bolag bör utvecklas och vart den strategiska destinationen är? Någonstans längs vägen kan det finnas anledning att som ägare reflektera över om man är överens om svaren på de ägarfrågor som bland annat sätter ramverk och riktlinjer för hur styrelse och VD bör arbeta för att nå ägarnas ambition och långsiktiga mål.


Ägarledda bolag, oavsett om de är partnerägda, familjeägda eller hybridägda bolag, har en speciell dynamik i det att ägarna ofta har flera roller att hantera – samtidigt:

 • Ägarroll
 • Styrelseroll
 • Operativ roll
 • Ambassadör för bolagets värdegrund och företagskultur

Ägardirektivets sju frågor

Detta i sin tur kräver att man som ägare är enig kring ägarfrågor – om man inte är enig hur kan man då vara tydlig? Att vara enig och tydlig i ägarfrågor skapar bättre förutsättningar för både styrelse och ledning för att kunna agera utifrån vad ägarna faktiskt vill i ett längre perspektiv.

Ett ägardirektiv uttrycker en gemensam ägarvilja som övergripande ger ett ramverk och riktlinjer utifrån ägarnas sju huvudfrågor.

 • Långsiktigt ägande
 • Ägarambitioner – strategisk destination och målbild
 • Risker – industriella och finansiella risker
 • Finansiellt åtagande och beredskap
 • Målsatt avkastning i form av aktieutdelning och värdetillväxt
 • Ägarnas roller och ansvar
 • Ägarinformation och ägarstyrning

Med syfte att:

 • Skapa insikt, enighet och engagemang ägarna emellan
 • Förebygga och undvika potentiella ägarkonflikter
 • Underlätta styrelsens arbete
 • Utgöra ett underlag för aktieägaravtalet

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ägarplanering eller vill du resonera om en specifik ägarfråga?

 


Några referenser där vi har agerat rådgivare